Site icon Swami Maitreyi

Inspiratörer

“Yoga begins wherever you are and whoever you are. When you renounce the idea of being the ‘doer’ then liberation begins.” – Swami Satyananda Saraswati

Swami Sivananda Saraswati

Swami Satyananda Saraswati

Swami Niranjanananda Saraswati

Swami Satyasangananda Saraswati

Adi Shankaracharya föddes under 700-talet e.kr. Han är erkänd i Indien som Indiens största andliga ledare genom tiderna. Han propagerade Advaita Vedanta filosofin som leder till de högsta yogiska upplevelserna och målet med yoga.

Under sitt liv etablerade han Dashnami sannyas ordern för att förena de olika grupperna av sannyasins som var spridda över landet. Syftet med sannyas är att leva sanatam dharma – den eviga, sanna livsvägen. Dashnami sannyasins fortsätter än idag att leva och sprida budskapet och visionen av en verklighet som beskrivs i Advaita Vedanta som en förening där allt och alla är i slutändan ett.

Swami Sivananda Saraswati

Swami Sivananda Saraswati föddes 1887 i Tamil Nadu i södra Indien. Han studerade till läkare och arbetade många år i Malaysia innan han återvände till Indien 1923 för att söka efter sin andliga mästare. Han kom till Rishikesh i norra Indien där han etablerade sig och blev initierad i Dashnami sannyasordern av Swami Vishwananda Saraswati 1924.

Swami Sivananda skrev hundratals böcker och artiklar om yoga och andlighet för att introducera och sprida yoga till alla, oavsett ålder, kön eller social, politisk eller religiös tillhörighet. Tidigare hade yoga bara varit för yogis och asketer men Swami Sivananda såg behovet av yoga för gemene man både i det Indiska samhället och i resten av världen. Han såg att det fanns ett behov av fysisk, mental och själslig hälsa och välbefinnande. Han etablerade The Divine Life Society in Rishikesh 1936 och inspirerade människor över hela världen att praktisera yoga och leva ett yogiskt liv i harmoni och balans med sig själva och omgivningen. Swami Sivananda reste aldrig utanför Indien men han är känd över hela världen för sin visdom och kärlek till mänskligheten. Han skapade Integral Yoga för att hjälpa människor i vår tid att komma tillrätta med sina problem och leva ett lyckligare, enklare och mer tillfredställande liv. 

Swami Sivananda lämnade sin fysiska kropp och uppnådde Maha Samadhi 14 juli 1963.

Swami Satyananda Saraswati

Swami Satyananda Saraswati föddes 1923 i Almora i norra Indien. Från en mycket tidig ålder började han att ha olika psykiska och andliga upplevelser. 1943 lämnade han sitt hem och sin familj för att hitta sin guru. Det ledde honom till rishikesh och Swami Sivananda Saraswati som initierade honom i Dashnami ordern av Paramahamsa sannyasins 12 september 1947. Han fick då namnet Swami Satyananda Saraswati.

Under 12 arbetade han hårt i ashramet och att leva med sin guru och göra guru seva var för honom yoga. Han fördjupade sig och utvecklade en högre förståelse av yoga, tantra, Vedanta, Samkhya och kundalini yoga. 1956 lärde han sig Kriya yoga av Swami Sivananda som gav honom mandatet att sprida yoga “från dörr till dörr och från kust till kust”.

Swami Satyananda lämnade ashramet i Rishikesh och skapade International Yoga Fellowship Movement för att förverkliga sin mission. Under en tid reste han runt i Indien tills han 1963 kom till staden Munger i delstaten Bihar i norra Indien. Där stannade han och startade Bihar School of Yoga samtidigt som han reste över hela Indien och över hela världen för att sprida yoga. Han skrev mer än 80 böcker om yoga och tantra. 1984 skapade han institutionen Sivananda Math för att hedra sin guru Swami Sivananda som hade till syfte att hjälpa de behövande i de fattigaste delarna av Indien.

Han etablerade också Yoga Research Foundation, ett forskningsinstitut med syfte att vetenskapligt visa de positiva effekterna av de olika yoga övningarna och teknikerna. 1988 lämnade han över ansvaret för alla institutioner han hade skapat och det internationella arbetet till sin efterträdare Swami Niranjanananda Saraswati och gav honom mandatet att fortsätta arbetet med att sprida och utveckla yoga. Han lämnade Munger och kom till Rikhia, i delstaten Jharkhand, där levde han som en Paramahamsa sannyasin och dedikerade sig helt till högre och intensiva yogiska sadhana (andliga övningar och asketism). Han levde sin guru Swami Sivananda’s budskap, “serve, love, give – dela med dig i kärlek och osjälviskt tjänande” och 1994 gav han serie av satsangs – andliga samtal, om Bhakti yoga – hjärtats, känslornas, medkännandet och kärlekens yoga. De finns nerskrivna i en serie av 7 böcker – Bhakti yoga sagar (hav). Swami Satyananda’s budskap var att meningen med livet är att uppleva det gudomliga genom kärlek och osjälviskt tjänande. Han sa att medans Hatha yoga och Raja yoga var de yoga former som behövdes under 1900-talet så kommer Bhakti yoga att bli den främsta yoga formen under 2000-talet.

Swami Satyananda lämnade medvetet sin fysiska kropp den 5 december 2009 och uppnådde Maha Samadhi, det högsta yogiska tillståndet.

Swami Niranjanananda Saraswati

Swami Niranjanananda Saraswati föddes 1960 i Rajnandgaon i delstaten Chattisgarh i mellersta Indien. Han var guidad av sin guru Swami Satyananda från det att han föddes och vid fyra års ålder flyttade han till Bihar School of Yoga i Munger för att leva med sin guru. Där fick han sin träning i yoga och andliga vetenskaper genom yoga nidra.

1971 initierades han till Dashnami sannyasa och efter det bodde han i olika länder utanför Indien och hjälpte till att etablera Satyananda yoga ashrams och centers i Europa, Australien, Nord och Sydamerika. Han fick en förståelse för olika kulturer och människors behov av yoga med olika kulturella och sociala bakgrunder.

Han blev kallad tillbaka till Indien 1983 av sin guru för att fortsätta att guida arbetet med de tre institutionerna, Bihar School of Yoga, Sivananda Math och Yoga Research Foundation i Ganga Darshan, Munger. 1990 blev han initierad till paramahamsa sannyasain och 1995 utsedd till Swami Satyananda’s andliga efterträdare.

Han etablerade Bihar Yoga Bharati, the första yoga universitetet 1994 och Yoga Publications Trust år 2000 i Munger. Han la också grunden till en barn yoga rörelse, Bal Yoga Mitra Mandal, 1995. Fram till 2009 parallellt med arbetet i Munger reste han över hela världen för att guida yoga utövare. 2009 fick han i uppdrag av sin guru att sluta resa och starta en ny fas i sitt liv som sannyasa.

Swami Niranjan has skrivit många klassiska texter om yoga, tantra och upanishaderna. Han har en enorm kunskap och visdom om alla aspekter av yoga filosofin, övningar och tekniker och att leva yoga. Han kombinerar den klassiska yoga traditionen med de moderna behov vi har idag. Han fortsätter att vårda och sprida sin guru’s mission från Munger. 2017 tilldelades Swami Niranjan Indiens högsta civila utmärkelse, Padma Bhushan, av Indiens President, för sitt förtjänstfulla arbete inom yoga.

Swami Satyasangananda Saraswati

Swami Satyasangananda Saraswati, eller Swami Satsangi föddes 1953 i Chandernagor, (Västbengalen) i Indien. Hon levde ett vanligt liv och utbildade sig men kände en stark dragning till ett liv av försakelse och sannyasa. När hon var 22 år träffade hon sin guru, Swami Satyananda och reste med honom över hela världen och runt hela Indien. Hennes exponering till Swami Satyanandas enorma kunskap och visdom ledde till att hon själv blev otroligt lärd i de yogiska och tantriska vetenskaperna med djupa insikter i de klassiska original texterna och dess visdom. Hon har skrivit flera böcker om yoga och tantra.

2007 blev hon nominerad av Swami Satyananda till att bli den första Peetadhishwari av Rikhiapeeth. Hon etablerade och utvecklade Sivanananda Math och Sivananda Ashram som är två hjälporganisationer för de underprivilegierade på Indiens landsbygd. Hon fortsätter att vara ansvarig för alla hjälpprogram och aktiviteter av Rikhiapeeth och ser till att hennes gurus vision blir verklighet. Hon gör det med medkänsla, kreativitet och förståelse.

Exit mobile version