Site icon Swami Maitreyi

Shop

För 30 år sedan visste väldigt få i Sverige vad yoga är. Idag vet alla vad yoga är. Men många tror att yoga bara är fysiska övningar. Det är mycket mer än så. Yoga är en vetenskap som bevarats i Indien under årtusenden men som existerade över hela världen. Syftet med yoga var att finna välbefinnande; inte bara fysisk men även emotionell, mental och andlig; att uppleva glädje, harmoni och att se det vackra i livet. Vägen till detta går genom en process av självkännedom och insikt att vi alla är ansvariga för våra handlingar, tankar och känslor. Vi kan lära oss att uttrycka dem positivt och konstruktivt istället för negativt och destruktivt.

Den här boken innehåller övningar, koncept och verktyg för dig som vill fördjupa ditt yogautövande och göra yogan till ett verktyg för självkännedom och självutveckling.

Antal sidor: 95 och vikt: 200 gram

Pris: 130 kr plus porto 62 kr tillkommer.

Exit mobile version