Swami Maitreyi

Swami Maitreyi är lärare och sannyasi i SATYANANDA YOGA®/BIHAR YOGA® traditionen. Det är en tradition och ett yogasystem grundat av Swami Satyananda med rötter i den tusenåriga yogatraditionen och de klassiska yogagrenarna i Indien. Den består av en kombination av asana, fysiska övningar; pranayama, andningsövningar; Satyananda Yoga Nidra® , avslappning; och koncentration och meditation. Den innehåller också olika verktyg och metoder för att göra yogan till en integrerad del av ens dagliga liv där man inte bara utövar olika yoga övningar utan även lever yoga.

Swami Maitreyi har levt och arbetat på Bihar School of Yoga, Indien, i 15 år och undervisat i Sydamerika på Satyananda Yoga Academy under 10 år. Hon håller klasser, workshops, retreats och kurser men erbjuder även föreläsningar och program till dig som har en yogaskola, till olika utbildningsinstitutioner som önskar att introducera yoga och till företag som vill ha yoga som en del av sitt hälsoprogram. Hon håller också privata klasser för dig som önskar ha yoga klasser i ditt hem eller via zoom. Undervisningen kan ges på svenska, engelska eller spanska.

YOGA

“Yoga is a philosophy of balance. When you expose yourself to yoga, you learn how to be simple in aspect of your lifestyle and being. When there is simplicity there is relaxation, where there is complication there is tension. Yoga is a way of life. It doesn’t matter what nationality, religion, social or political creeds a person follows. Yoga is concerned with man’s personal life and how he can improve it.” – Swami Satyananda Saraswati

Ordet yoga kommer från sanskrit roten yuj som betyder att förena eller sammanlänka. För att må bra och vara lyckliga behöver vi vårda och förena alla delar av vår personlighet; den fysiska kroppen, känslorna, tankarna, våra handlingar, våra innersta drömmar och vår själ. Vi behöver också förena vårt inre med det yttre, med oss som individer och människorna och omgivningen runt omkring oss för att bilda en helhet. Yoga är således vetenskapen och vägen till att skapa en förening av alla aspekter i livet till en helhet i harmoni och balans. Yoga innehåller olika aspekter för att uppnå balans och harmoni; praktiska övningar, filosofiska koncept, psykologiska teorier och andlig visdom. Tillsammans utgör de olika verktyg för att integrera yoga i ens dagliga liv och leva yoga.

Ett instrument bildar inte en orkester och för att en orkester ska ljuda vackert krävs att alla olika instrument är stämda tillsammans.

Swami Sivananda
Swami Satyananda Saraswati – Given at the Zinal Conference in September Right …
Navaratri
Swami Niranjanananda Saraswati Navaratri is one of the most ancient methods of …

SATYANANDA YOGA® is a registered trademark of IYFM used with permission.

BIHAR YOGA® is a registered trademark of IYFM used with permission.

Satyananda Yoga Nidra® is a registered trademark of IYFM used with permission.