Satyananda Yoga® övningar

“Any effort in the direction of yoga never goes in vain; even a little practice will bear fruit. Even a little practice for a short period will give more strength, more peace, more joy and more knowledge” – Swami Sivananda Saraswati

En klass eller program i Satyananda Yoga® innehåller fyra olika delar; asana (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar), avslappning , Satyananda Yoga Nidra®, och koncentrations eller meditations övningar. Det är en systematisk process där man börjar från den fysiska kroppen till energikroppen och vidare till allt djupare och mer subtila aspekter av personligheten, sinnet och själen. Det är en process där alla delar påverkar varandra och bildar en helhet. I Satyananda Yoga ingår också andra tekniker och övningar som Shatkarmas, reningsövningar; mudras, gester, bandhas, lås ; mantra, ljudvibrationer; kirtan, musik meditation; och havan, eldceremoni. De avancerade teknikerna som Kriya yoga och Prana vidya lärs enbart ut till de som har praktiserat en längre tid och bara av auktoriserade lärare.

ASANA – fysiska rörelser och positioner

I Hatha yoga traditionen är asana olika fysiska kroppsrörelser eller positioner som syftar till att mjuka upp lederna, frigöra spänningar, stärka och balansera musklerna, massera de inre organen och på så sätt balansera och stärka de fysiologiska och hormonella systemen. Den fysiska balansen, avslappningen och harmonin har också en effekt på sinnet och det känslomässiga och mentala välbefinnandet. Asana används även som en verktyg till att uppnå medveten närvaro, koncentration och inre upplevelser.

I Raja yoga traditionen där syftet är att stilla sinnet används asana bara som statiska, stilla och stadiga positioner. Sanskrit ordet asana betyder att sitta och Sage Patanjali definierar asana som ‘sthirasukham?sanam’ – en stadig och bekväm position. Syftet är att kunna sitta stilla, bekvämt och avslappnat under en längre tid för att kunna fördjupa koncentrations och meditations tekniker. Inte bara de sittande positioner används men även andra asana men då som statiska positioner.

Att göra yoga asana skiljer sig från vanlig gymnastik eller träning. När man utför asana lägger man till några viktiga komponenter; medvetande, avslappning, koncentration och meditation. Smidigheten eller styrkan kommer inte genom ansträngning utan genom avslappning. Alla övningar utförs också med andningsmedvetande.

PAWANMUKTASANA SERIERNA

Syftet med pawanmuktasana serierna är att lösa upp energiblockeringar och frigöra energin. De består utav tre olika grupper av enkla och harmoniserande asana (fysiska rörelser) som kan praktiseras av alla, oavsett ålder och hälsotillstånd. De är utmärkta övningar för de som inte kan göra de svårare asana för att bibehålla mjukheten och smidigheten i kroppen. De används även som förberedande övningar till de klassiska mer avancerade asana. Swami Satyananda utformande pawanmuktasana serierna från den klassiska hatha yoga traditionen där de fanns som just uppmjukande och förberedande övningar för de mer avancerade klassiska asana.

Pawanmuktasana serierna:

  1. Anti-rheumatiska övningar för att lösa upp blockeringar i alla leder och i armar och ben.
  2. Övningar för mage och rygg, för att stärka matsmältningssystemet, frigöra gaser, och massera alla inre organ.
  3. Shaktibandhas för att frigöra blockerad energi i bäckenbotten, ryggraden och bröstet, och som ökar vitaliteten.

Litteratur: Asana Pranayama Mudra Bandha – Swami Satyananda Saraswati

PRANAYAMA – andningsövningar

Pranayama översätts oftast som andningsövningar men ordet prana betyder den vitala energin som i andra traditioner benämns som chi eller ki och ayama betyder att öka eller expandera. Syftet med pranayama är således att expandera och öka den vitala energin.

Pranayama delas in i olika kategorier; förberedande pranayama eller andningsövningar där vi blir medvetna om andningen och lär oss att andas rätt och fördjupa vår andning; balanserande, lugnande, värmande och svalkande pranayama, beroende på klimat och behov.

Syftet med pranayama är att öka, balansera och stabilisera energierna i kroppen som i sin tur har en effekt på både kroppen och sinnet. Med hjälp av pranayama balanserar vi den vitala energin, prana shakti, och den mentala energin, chitta shakti.

För många människor är de förberedande teknikerna av vital betydelse. Många utav oss är inte ens medvetna om andningen och har en väldigt ytlig och kort andningsrytm. Bara genom att bli medvetna om att vi andas kan vi öka intaget av syre, öka utbytet av syre och koldioxid, andas med diafragman så att alla inre organ masseras när vi andas och framför allt minska stressnivån. När vi andas lungt och djupt blir också sinnet lungt och avslappnat.

Litteratur: Prana and Pranayama – Swami Niranjanananda Saraswati

Satyananda Yoga Nidra® – djupavslappning

Satyananda Yoga Nidra® är både en systematisk djup avslappning och en pratyahara teknik i Raja yoga för ta sinnet inåt ifrån de yttre sinnesintrycken och distraktionerna. Det är en teknik i sig själv för att uppnå en djup avslappning på alla nivåer, fysisk, mental, känslomässig och psykisk; men också en förberedande teknik för koncentrations och meditationstekniker. Den har sina rötter i en tantrisk meditation som kallades för nyasa som Swami Satyananda utvecklade och omformade för att passa oss i dagens moderna samhälle. Det är en av de viktigaste teknikerna som har utvecklats av Swami Satyananda.

I det tillstånd av djup avslappning som uppnås i Satyananda Yoga Nidra®, släpper inte bara djupt liggande spänningar; men vi kommer också i kontakt med djupare lager av vår personlighet och kan väcka upp sovande potentialer. Det är också ett tillstånd där vi aktivt kan förändra och sätta upp nya positiva och kreativa mål.

Litteratur: Yoga Nidra – Swami Satyananda Saraswati

KONCENTRATION & MEDITATION

Syftet med Raja yoga är att stilla sinnet för att uppleva ett tillstånd av fullständig närvaro och expanderat medvetande; en upplevelse av inre frid, glädje, förnöjsamhet, stillhet och ljus. Det uppnås genom en process som börjar med pratyahara, att dra sinnet inåt; och forsätter med dharana, fokus, koncentration, att hålla sinnet i en punkt; och leder till meditationstillståndet dhyana, expanderat medvetande. Vi har olika pratyahara och dharana tekniker som leder till tillståndet dhyana. Meditation är således ingen teknik eller övning utan ett tillstånd.

Swami Satyananda och hans efterträdare Swami Niranjanananda har utvecklat en rad olika pratyahara och dharana tekniker från både den vediska och tantriska traditionen. Vi har pratyahara tekniken Antar Mouna (inre stillhet och tystnad); dharana tekniker som Kaya Sthairyam (kroppens stillhet), Ajapa japa (uppväckande av den inre kraften), Chidakash dharana (den mentala rymden och Hridayakash dharana (hjärtats rymd).

Litteratur: Meditations from the Tantras – Swami Satyananda Saraswati och Dharana darshan – Swami Niranjanananda Saraswati

AVANCERADE TEKNIKER

Vi har Swami Satyananda att tacka för att vi har tillgång till ett väldigt kraftfullt, komplext och samtidigt praktiskt kriya yoga system. Det överlämnades till honom av hans guru Swami Sivananda och Swami Satyananda har sedan gjort det tillgängligt på ett praktiskt och systematiskt sätt. Det är det ena av två existerande kriya yoga system som existerar i världen idag. Det andra är Paramahamsa Yogananda’s kriya yoga.

Ordet ‘kriya’ betyder handling eller rörelse och i kriya yoga är det rörelsen av medvetandet som åsyftas. Till skillnad från andra klassiska yoga system eller meditations tekniker i kriya yoga kämpar inte utövaren mot sitt sinne. Här rör sig uppmärksamheten hela tiden systematiskt i olika banor för att rena medvetandet och uppväcka energin. Genom den här processen harmoniseras olika delar av personligheten och den inre potentialen och kreativiten kan komma till uttryck. Syftet med kriya yoga är att få personligheten att blomma.

Det är viktigt att man bara praktiserar kriya yoga efter noga och systematiska förberedelser och bara under ledning av en kvalificerad och auktoriserad lärare.

Litteratur: A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya – Swami Satyananda Saraswati och Kundalini Tantra – Swami Satyananda Saraswati

MANTRA & KIRTAN – ljudvibration och musikmeditation

Vetenskapen om mantra är den allra äldsta yoga vetenskapen som utgår ifrån upplevelsen av existensen eller varandets källa i form av vibration. All vibration avger ljud och de ljud som uppstår av existensens inneboende vibration är mantras. Den moderna västerländska vetenskapen har idag kommit fram till samma förståelse av existensen minsta bestånds delar, som små strängar som vibrerar.

När vi använder mantra, upprepar ljudligt, mentalt eller sjunger, skapar vi en länk eller en kontakt med existensens eller varandets allra innersta källa. Det tar oss till upplevelsen av vårt innersta väsen. Men inte bara vårt innersta väsen utan allt existerandes innersta väsen. 

I yoga är mantra därför en kraftfull och effektiv metod för att skapa harmoni och balans mellan alla delar av en ens personlighet; kropp, sinne och själ; och mellan en själv och omgivningen. Mantra används i yoga tillsammans med asana, pranayama och meditation; men också som en egen metod. Den enklaste formen att använda mantra är genom kirtan, att sjunga mantras tilsammans med musik.

“Mantra är den kraft genom vilken sinnet som är bundet av tankeprocessen blir befriat. När sinnet är befriat från tankeprocessen upplevs medvetandet i dess rena form.”

HAVAN – eldceremoni

 Havan är en eld ritual som har sitt usrprung i Indien men som också existerar i ursprungs traditioner i många delar av världen. Havan kallas också för homa eller homam som är ett sanskrit ord som betyder att något offras eller ges till en sakral, vigd eller helgad eld. Det kommer från en sanskrit rot – hu, som betyder att offra eller att presentera.

I havan använder man sig av fyra olika verktyg, det första är den helgade elden som symboliserar en process av renande och där offrandet är en process att ge tillbaka för att harmonisera energi balansen mellan människan och jorden. Idag är havan en del av yoga ekologin.

Bortom den fysiska dimensionen som vi är medvetna om finns det en annan dimension som vi för det mesta inte är medvetna om, det är en dimension bestående av energi (prana) och vibration. Ett sätt att komma i kontakt med den dimensionen och att också harmonisera och balansera den dimensionen är genom mantra som är det andra verktyget.

“Mantra is not the name of a god or goddess or of a person. It is not a holy word or part of a hymn. Mantra is not sacred, nor is it a tool for concentration. It is a vehicle for expansion of mind and liberation of energy.” – Swami Satyananda Saraswati

Det tredje verktyget är yantra eller en geometrisk representation av vibrationen, mantrat. Varje mantra har ett yantra som fungerar som ett fordon som transporterar mantrat. Det fjärde verktyget i havan är havan samagri, en blandning av renande örter som offras till elden och som har en renade effekt på omgivningen.