Online-kurser 2024-2025

Under hösten 2024 och våren 2025 kommer jag att vara på ashramet i Indien och kommer därför inte ha möjlighet att ge några livezoom-klasser. Följande online-kurser är ljudinspelningarna från några av de kurser som jag har gett via zoom under åren 2020-2022. Varje kurs består av 15 sessioner som du kan göra när du vill och upprepa i mån av tid. Inlogget som du får vid anmälan gäller under 8 månader.

Kostnad för varje enskild kurs är 2700 kr.

YOGA OCH DJUPAVSLAPPNING – SATYANANDA YOGA NIDRA

En av de viktigaste aspekterna i yoga är avslappning; fysisk, mental och känslomässig. Vi behöver använda våra muskler och kroppar; vår hjärna och vårt sinne; våra känslor och förmågan att uttrycka våra känslor. Men genom olika verktyg i yoga kan vi lära oss att inte ackumulera och hålla kvar spänningar i kroppen och i sinnet.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; djupavslappning, Satyananda Yoga Nidra; och meditationsteknikerna Kaya Sthairyam – stillhet och Antar Mouna, inre tystnad. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att släppa mentala och känslomässiga spänningar.

FÖRDJUPNING I MEDITATION 1 – PRATYAHARA

Vad är meditation? Vi kommer under den här kursen fördjupa oss i vad är meditationstillståndet och hur vi kan uppnå det tillståndet genom olika meditationstekniker och genom meditationsprocessen (pratyahara). För att förstå den processen behöver vi titta på vad är medvetenhet eller medveten närvaro (awareness), vad är medvetandet (consciousness), hur fungerar våra sinnen, och vad är sinnet; tankar, känslor, minnen, intellektet etc. Vad händer med dessa aspekter i meditationsprocessen så att vi får en upplevelse av det vi kallar för meditation. Den kanske viktigaste aspekten av meditation är hur vi genom enkla övningar kan leva mer medvetet. Det är inte bara ett inre tillstånd utan även ett yttre tillstånd.

I varje klass ingår asana (fysiska rörelser och positioner), pranayama (andningsövningar), Satyananda Yoga nidra (djupavlappning) och meditation. Du kommer också att få olika övningar som du kan använda i din vardag för att öka förståelsen av dig själv; tankar, känslor, reaktioner och beteende i olika situationer; som är en viktig del av meditationsprocessen.

Kursen riktar sig till dig som har gått andra kurser i Satyananda yoga eller någon annan yoga form.

FÖRDJUPNING I MEDITATION 2 – SINNETS OCH HJÄRTATS RYMD

Meditationsprocessen börjar med pratyahara där vi successivt flyttar vår uppmärksamhet och medveten om den yttre verkligheten och sinnesintrycken inåt. Vår uppmärksamhet flyttas ständigt mellan olika intryck och sinnesupplevelser men genom pratyahara dras uppmärksamheten inåt och blir mer och mer fokuserat. Det leder oss till nästa steg i meditationsprocessen som kallas för dharana. Dharana betyder fokus, koncentration eller att hålla medvetandet i en punkt. Det finns många olika tekniker för att uppnå detta. I den här kursen kommer vi att använda två tekniker Chidakash dharana, där vi fokuserar vårt medvetande i sinnets rymd och Hridayakash dharana där medvetandet är fokuserat i hjärtats rymd. Chidakash dharana syftar också till att utveckla och förstå vårt sinne; tankar, minnen, inre bilder etc och är en form av mental träning. Hridayakash dharana går på djupet in i vårt känsloliv där vi kan frigöra och omvandla djupt liggande känslor och minnen.

Kursen riktar sig till dig som har gått andra kurser i Satyananda yoga eller någon annan yoga form.