Online-kurser våren 2022 – start 18-20 januari

Följande kurser kommer att ges via zoom. När du har anmält dig kommer du att få detaljerad information om vad som krävs för att ladda ner zoom och vad du behöver för att delta. Om du anmäler dig till mer än en kurs får du 10% rabatt. Om du inte kan delta vid något klass tillfälle kommer möjlighet finnas att få tillgång till en inspelning av klassen som du kan göra i din egen tid.

BETALNING: Du kan betala med swish eller bank-giro och kommer att få uppgifterna när du har anmält dig. Kursavgiften återbetalas inte. Möjlighet till delbetalning finns.

YOGA OCH DJUPAVSLAPPNING – SATYANANDA YOGA NIDRA

En av de viktigaste aspekterna i yoga är avslappning; fysisk, mental och känslomässig. Vi behöver använda våra muskler och kroppar; vår hjärna och vårt sinne; våra känslor och förmågan att uttrycka våra känslor. Men genom olika verktyg i yoga kan vi lära oss att inte ackumulera och hålla kvar spänningar i kroppen och i sinnet.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; djupavslappning, Satyananda Yoga Nidra; och meditationsteknikerna Kaya Sthairyam – stillhet och Antar Mouna, inre tystnad. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att släppa mentala och känslomässiga spänningar.

Tisdagar 18 januari – 26 april, 15 ggr

Tid: 18:30 – 20:30

Kostnad: 3750 KR

MORGON YOGA

Att börja dagen med yoga är ett fantastiskt sätt att börja dagen. Kroppen och sinnet är redo att möta dagen med kraft och energi.

Varje klass består av kroppsrörelser och positioner, asana; andningsövningar, pranayama; en kort avslappning och stillhet. Vi kommer också att använda mantra, ljudvibration som är en oerhört effektiv metod att ge positiv energi som du har med dig hela dagen. Under de mörka månaderna kommer vi även att ha tratak – ljusmeditation.

Onsdagar 19 januari – 27 april, 15 ggr

Tid: 6:15 – 7:00

Kostnad: 1500 KR

FÖRDJUPNING I MEDITATION

Vad är meditation? Vi kommer under den här kursen fördjupa oss i vad är meditationstillståndet och hur vi kan uppnå det tillståndet genom olika meditationstekniker och genom meditationsprocessen (pratyahara). För att förstå den processen behöver vi titta på vad är medvetenhet eller medveten närvaro (awareness), vad är medvetandet (consciousness), hur fungerar våra sinnen, och vad är sinnet; tankar, känslor, minnen, intellektet etc. Vad händer med dessa aspekter i meditationsprocessen så att vi får en upplevelse av det vi kallar för meditation. Den kanske viktigaste aspekten av meditation är hur vi genom enkla övningar kan leva mer medvetet. Det är inte bara ett inre tillstånd utan även ett yttre tillstånd.

I varje klass ingår asana (fysiska rörelser och positioner), pranayama (andningsövningar), Satyananda Yoga nidra (djupavlappning) och meditation. Du kommer också att få olika övningar som du kan använda i din vardag för att öka förståelsen av dig själv; tankar, känslor, reaktioner och beteende i olika situationer; som är en viktig del av meditationsprocessen.

Kursen riktar sig till dig som har gått andra kurser i Satyananda yoga eller någon annan yoga form.

Torsdagar 20 januari – 28 april, 15 gånger

Tid: 18:30-20:30

Kostnad: 3750 kr