Satyananda Yoga®/Bihar Yoga®

“Yoga is not an ancient myth buried in oblivion. It is the most valuable inheritance of the present. It is the essential need of today and the culture of tomorrow.”

– Swami Satyananda Saraswati

SATYANANDA YOGA®/BIHAR YOGA® är ett yoga system utvecklat av Swami Satyananda och hans efterträdare. Det är ett system som bygger på de klassiska yogagrenarna men anpassat till de behov vi har idag som individer och i samhället i stort. SATYANANDA YOGA® använder yogaövningar på ett traditionellt och systematiskt sätt; 

I SATYANANDA YOGA® används också Karma yoga, Bhakti yoga och Jñana yoga som komplement till de fysiska övningarna för att förstå och utveckla alla aspekter av personligheten; tankar, känslor, och beteende. Satyananda Yoga® är ett system som fokuserar på hela människan och alla delar av personligheten och hur vi som människor kan uppväcka vår inre potential, kreativitet och glädje i livet.

Swami Satyananda utvecklade ett systematiskt system där han kategoriserade de klassiska asana tillsammans med deras fördelaktiga effekter och kontraindikationer. Han skapade dessutom tre serier med förberedande övningar till de klassiska asana som han kallade Pawanmuktasana serierna. Han kategoriserade pranayama, andningsövningar, i en systematisk progression; i dynamiska, lugnande och balanserande pranayama. Han utvecklade en förberedande teknik för meditation, Satyananda Yoga Nidra®, för att uppnå total fysisk, mental och känslomässig avslappning. Övningen har sina rötter i den tantriska traditionen i en teknik som kallades nyasa. Han tog fram flera olika meditationstekniker där de två viktigaste är Antar Mouna – inre tystnad och stillhet, hämtat från Raja yoga traditionen; och Ajapa japa från Hamsa Upanishad.

SATYANANDA YOGA® tillhör inte någon dogm, troslära eller religiöst system. Den är öppen för alla oavsett social, kulturell, politisk eller religiös bakgrund, som en väg till fysisk och mental hälsa, ett stilla sinne och ett glädjefyllt och kreativt liv. Den är också öppen för alla åldrar, kroppstyper och personligheter.

Swami Satyananda’s vision och mission var att utveckla ett integrerat yogasystem som både har en praktisk filosofi och en holistisk livsstil. Det är ett system som ser till hela människan. Grunden i SATYANANDA YOGA® är awareness, medveten närvaro, i allt det vi gör; och som uppmuntrar yogautövaren att utveckla en medvetenhet om alla delar av sin personlighet. Förändring är något som sker spontant genom regelbundet utövande med total uppmärksamhet, medveten närvaro och avslappning; inte genom ansträngning eller genom att pressa sin kropp eller tvinga sitt sinne.

SATYANANDA YOGA® is a registered trademark of IYFM used with permission.

BIHAR YOGA® is a registered trademark of IYFM used with permission.

Satyananda Yoga Nidra® is a registered trademark of IYFM used with permission.