Yoga traditionen

“Yoga will emerge as a mighty world culture and change the course of world events.” – Swami Satyananda Saraswati

Yoga är idag känt över hela världen och används som en metod för att uppnå fysisk och mental hälsa och för att leva ett mer harmoniskt och balanserat liv. Det är välkänt att yoga har sina rötter i en tusenårig tradition i India och den yoga vi utövar idag började med den första yogin Shiva. De första arkeologiska bevisen på yoga och Shiva kommer från den gamla Harappa kulturen 3000-1500 fkr i Indus dalen. Det har hittats sigill som visar Shiva sittandes i en meditations position (asana). Då var yoga en väg till att överkomma lidandet och finna glädje i livet.

Efter Shiva kom yogis som Matsyendranath, Gorakhnath och Dattatreya som utvecklade de klassiska yogagrenarna; hatha yoga, raja yoga, kriya yoga och kundalini yoga, bhakti yoga och jñana yoga som system för att leva balanserat, harmoniskt, positivt och kreativt. Senare kom andra stora yogis som formulerade yogan i skrift och de utgör de klassiska verk som vi idag baserar vår moderna yoga på. Yogi Swatmarama och Sage Gherand skrev de stora verken om Hatha Yoga; Hatha Yoga pradipika och Gherand Samhita. Andra  hatha yoga texter var Goraksha Sataka och Hatha Ratnavali. Sage Patanjali skrev den text som är mest känd idag om Raja yoga; Patanjali Yoga sutras. Narada och Shandilya skrev om Bhakti yoga och hur man kan hantera och utveckla känslorna. Yoga Chudamani upanishad beskriver processen att uppväcka energin, det som vi idag kallar kundalini yoga och vetenskapen om chakras. Hamsa upanishad beskriver meditations processen där det främsta syftet med yoga är att uppnå ett tillstånd av; inre glädje, ananda; upplevelse av varandets högsta väsen, chit och upplevelse av den högsta sanningen, sat. Idag tror de flesta att yoga bara kommer från Indien men det finns även arkeologiska bevis på att yoga existerande som en kultur i Syd-amerika för flera tusen år sedan; i Colombia, Ecuador, Guatemala och Mexico.

Under 1900-talets början kom yoga till väst med Swami Vivekananda som presenterade de teoretiska och filosofiska aspekterna av yoga i form av karma, bhakti och jñana yoga. Paramahamsa Yoganananda presenterade ett av de två existerande Kriya yoga systemen idag. Krishnamacharya och hans lärjungar Sri Pattabhi Jois, TKV Desikachar och BKS Iyengar, utvecklade ett nytt system av asana, fysiska rörelser. De inkorporerade gymnastiska övningar med klassiska asana från Hatha yoga, och bildade det som vi idag känner till som Iyengar yoga, Vinyasa-yoga och Ashtanga yoga

Swami Sivananda utvecklade ett system som hade sin kärna i de klassiska yogagrenarna som han kallade för Integral yoga, en yoga för både kropp och själ och för huvud (intellektet och förståndet), hjärta (känslorna) och händer (agerande och beteende). Han skickade sina lärjungar till olika delar av världen för att presentera de olika klassiska yogagrenarna på ett modernt sätt. Swami Vishnudevananda till Canada, Swami Satchidananda till USA, Swami Chidananda blev kvar i Rishikesh och till Swami Satyananda sa han, “Ta yoga från dörr till dörr och från kust till kust”.

Swami Satyananda etablerade Bihar School of Yoga 1963 och utvecklade ett system som blivit kallat SATYANANDA YOGA® och som idag har utvecklats vidare till SATYANANDA YOGA®/BIHAR YOGA® . Det är ett klassiskt och holistiskt system som innehåller alla de klassiska yogagrenarna men utvecklat och anpassat till vad samhället och vi människor behöver idag.