Inspelningar att ladda ner

Ljudinspelningar av övningar

Avslappningsövningar

Yoga nap – kort avslappning 12 min
Yoga Nidra – djupavslappning 30 min

Meditationsövningar

Samiksha – återskapa och betrakta dagen
Kaya sthairyam – kroppsstilla

Ajapa dharana – subtila andetaget – 1

Ajapa dharana – 2 steg 1-5
Ajapa dharana – 2 steg 1-9

Antar Mouna – inre tystnad – 1
Antar Mouna – inre tystnad – 2
Ljudinspelningar av mantras

Mahamrityunjaya & Gayatri mantra