Workshops våren 2022

Följande workshops kommer att ges på olika Satyananda yoga skolor i landet.

Bhakti Yoga (hjärtats & känslornas yoga) – Skellefteå Yogaskola

Känslor är energi. Precis som vi använder samma elekricitet till att tända en lampa, spisen eller ladda mobilen så är det samma energi i hat som i kärlek. Skillnaden är hur vi använder och riktar energin. Bhakti yoga är vetenskapen om hur vi kan rikta energin i en positiv och konstruktiv riktning och låta känslor som medkänsla, förlåtelse, glädje, förståelse och förnöjsamhet att komma till uttryck i vår personlighet. 

“People do not have to be told how to develop their feelings. They only have to be taught how to direct their feelings. Only the channelling of feeling is required.  Bhakti  is absolutely natural for everyone.  All one has to do is just change the direction of the flow. The same feeling which was running towards jealousy, anger, greed and passion has to be redirected, and then it becomes bhakti.”  —Swami Satyananda Saraswati

Syftet med Bhakti yoga är att skapa en brygga mellan det lägre och högre jaget och att vara i kontakt med det som är positivt i en själv. Bhakti yoga leder till en inre psykologisk transformation som får personligheten att blomma.

Under den här helgen kommer vårt fokus vara att utveckla Bhakti yoga. Vi kommer att använda olika verktyg såsom mantra lLjudvibrationer), meditationsövningar, yogiska yamas och niyamas (förhållningssätt och uttryck) men även asana (fysiska rörelser och positioner), pranayama (andningsövningar) och djupavslappning (Satyananda yoga nidra).

“Yamas and niyamas are expressions, behaviours and con­ditionings to fill the  mind with positivity and inspiration. Yamas  reach  inside  and  change  you  from  within,  while  niyamas  are  the  external actions that you perform to experience the positive change internally.”—Swami Niranjanananda Saraswati

Tid och plats: Skellefteå Yogaskola 12-13 mars 2022

Anmälan och mer info: Skellefteå Yogaskola

Yogapsykologi & personlighetsutveckling – Jönköpings Yogakademi

En av de stora frågorna i livet är att förstå vår personlighet, våra tankar, känslor och beteende och hur det påverkar våra relationer till andra människor och världen runt omkring oss. Hur kan vi lära oss att hantera och förbättra vårt beteende och interaktioner i våra relationer och i förhållande till samhället för att ett leva mer harmoniskt, glädjefullt och givande liv. Det är viktiga frågor som yoga har gett svar på i flera tusen år. Yogapsykologin idag försöker att förena den tusenåriga yogavetenskapen och den moderna västerländska psykologin för att förstå vår personlighet och hur vi kan utvecklas som människor.

I yogavetenskapen beskrivs personligheten utifrån chakrasystemet och i västerländsk psykologi definieras personligheten som en kombination av perception, minne, tankar, känslor och beteende. I yogaspykologi kombineras de båda systemen för att skapa en fördjupad förståelse av personligheten och av personlighetsutveckling.

Under den här helgen kommer vi att kombinera teori och praktik, för att ge dig en teoretisk förståelse och olika tekniker och verktyg för att sätta igång en inre förändringsprocess i form av asana (fysiska rörelser och positioner), pranayama (andningsövningar), djupavslappning (Satyananda yoga nidra), meditations och självobservations övningar.

Tid och plats: Jönköping 23-24 april 2022

Anmälan och mer info: Jönköpings Yogakademi

Mantra & Nada yoga – Inre transformation – Yogaskolan i Stockholm

Mantra yoga är en av de allra äldsta yogagrenarna och finns nämnd som den första aspekten av yoga i Pashupatyoga, vilken är den mest ursprungliga yoga vi känner till idag. Mantra yoga är också en av de fem yoga grenarna som beskrivs i Yoga Upanishads och är en av de viktigaste aspekterna i tantra.

Betydelsen av ordet mantra är ”den kraft som befriar sinnet från dess mentala, emotionella och psykiska bindningar”. Mantra översätts generellt som ljudvibrationer. Mantra yoga är en gren av yoga tillsammans med nada yoga (ljudyoga) där ljudvibration används som ett instrument för att uppnå en inre transformation. 

Varje rörelse ger upphov till vibration, vilket i sin tur skapar ett subtilt ljud.Atomerna i vår kropp är i ständig rörelse och skapar en uppsättning vibrationer. Genom tekniker där vi använder oss av mantra som verktyg kan vi gå djupare i vårt inre och bli medvetna om dessa subtila vibrationer.

Vi kommer att under de här två dagarna titta på de teoretiska och vetenskapliga aspekterna av mantra och göra olika övningar för att få en upplevelse av mantra. I övningarna ingår mantra i kombination med asana (fysiska positioner), upprepandet av mantra som meditationsteknik, mantra i relation till chakras (energicentra) och lyssnandet på inre ljud.

Tid och plats: Yogaskolan i Vasastan, Stockholm – 19 – 20 mars, kl. 10-13

Kostnad: 900 kr för båda dagarna, 450 kr för en utav dagarna (10 % rabatt om du går någon annan kurs för Swami Maitreyi)

Anmälan